Privātuma politika

Privātuma politika ir izstrādāta ar mērķi sniegt nepieciešamo informāciju fiziskām un juridiskajām personām – klientiem un citiem potenciāliem pakalpojuma saņēmējiem, trešajām personām, par personas datu apstrādi, par apstrādes mērķiem, apjomu, termiņiem, kā arī personas tiesībām saistībā ar tās personas datu apstrādi.

Šī politika nosaka datus, kādus SIA Dārta vāc par personu un apstrādā dažādos nolūkos, kā SIA Dārta tos izmanto un kam uzņēmums atklāj šos datus.

Personas datu apstrādes pārzinis

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Dārta”, vienotais reģistrācijas Nr. 50203351311 (turpmāk SIA Dārta), juridiskā adrese Rīgā, Ganību dambī 10A, LV-1045. Kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://darta.lv/#contact.

Informācija mūsu topošajiem klientiem, kā arī klientiem, kas no mums saņem pakalpojumus

SIA Dārta apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, nekustamā īpašuma, klienta adrese, e-pasts, tālrunis) sekojošiem mērķiem:

 • lai identificētu personu SIA Dārta sniegto pakalpojumu tirdzniecībai;
 • lai sagatavotu, noslēgtu un izpildītu ar personu noslēgtu līgumu;
 • klientu sūdzību un iesniegumu vadībai, atbilžu sniegšanai;
 • nodrošinot SIA Dārta un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu;
 • norēķinu pārvaldīšanai par SIA Dārta sniegtajiem pakalpojumiem;
 • attiecību uzturēšanai ar klientiem un sadarbības partneriem, SIA Dārta pamatdarbības nodrošināšanai, pakalpojumu reklamēšana to administrēšana un attīstīšanai;
 • normatīvos aktos noteiktos gadījumos sniedzot informāciju pilnvarotām valsts institūcijām;
 • klientu apmierinātības pētījumiem, apkopot un analizēt statistikas datus pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
 • tehnisko pasākumu veikšana uzņēmuma informācijas sistēmas, tāpat interneta mājas lapas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regula (VDAR). Personas datu apstrādi SIA Dārta veic uz sekojoša tiesiska pamata:

 • līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;
 • lai nodrošinātu uz SIA Dārta attiecināmu likumu izpildi;
 • lai nodrošinātu SIA Dārta, klienta vai trešās personas intereses, ko nosaka likums vai noslēgtais līgums;
 • uz personas piekrišanas pamata.

SIA Dārta neizpauž trešajām personām klientu personas datus, vai citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma sadarbības procesā un SIA Dārta pienākums ir tos aizsargāt.

Personas dati var tikt nodoti SIA Dārta darbiniekiem, nekustamā īpašuma pārdošanas aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus SIA Dārta, piemēram, juristiem, notāriem, grāmatvedības, IT un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti konkrēta pakalpojuma sniegšanā. Normatīvos aktos noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti Datu valsts inspekcijai, VID u.c. normatīvos aktos pilnvarotām institūcijām, tajā skaitā tiesu institūcijām. Tāpat personas dati būs pieejami uzņēmuma valdei, atbildīgiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneriem – notāriem, to palīgiem, kas iesaistīti mūsu pakalpojuma sniegšanas procesā, tāpat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzēji u. tml., nodrošinot SIA Dārta un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu.

Klienta personas datus mēs apstrādāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā ar klientu noslēgtais līgums vai līdz Jūsu piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšanai. Papildus tam  dokumentu glabāšana tiks turpināta laika posmā, kamēr līguma puses var celt prasības un aizstāvēs savas tiesiskās intereses tiesu institūcijās. 

SIA Dārta dzēsīs Jūsu personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai, no visām informācijas sistēmām un datu nesējiem ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, kad izbeigsies apstrādes tiesiskais pamats.

Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem

Katrai personai, kuras datus apstrādā SIA Dārta, ir tiesības piekļūt saviem datiem – pieprasot izsniegt personas datu kopijas.

Tāpat Jūs varat prasīt labot tos, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi. Jūs varat atsaukt savu iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei, tomēr tā datu apstrāde, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma nezaudēs savu likumību. Tāpat Jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Ja Jums ir jautājumi, iesniegumi vai pretenzijas par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi, vai rakstot uz mūsu elektroniskā pasta adresi info{@}darta.lv, parakstoties ar drošu elektronisko parakstu. SIA Dārta būs pienākums identificēt Jūs, tādēļ ieteicams iesniegumus parakstīt ar drošu elektronisku parakstu vai ierasties personīgi SIA Dārta birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša, Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, pasts{@}dvi.gov.lv.

Sīkdatņu apstrāde

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko tīmekļa vietne atstāj jūsu datorā, lai uzlabotu jūsu tiešsaistes pieredzi un saglabājot pārlūkošanas informāciju. SIA Dārta izmanto gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes, kas aptver dažādas funkcijas, piemēram, navigāciju starp lapām, iestatījumu saglabāšanu,  kā arī citas funkcijas, kas uzlabo jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē.  SIA Dārta mājas lapas apmeklējuma laikā Jums tiek dota iespēja izvēlēties Jums atbilstošu sīkdatņu izmantošanas kopumu. Atzīmējot konkrētas sīkdatnes to sarakstā, vai atzīmējot visas sīkdatnes, Jūs dodiet piekrišanu atzīmēto sīkdatņu izmantošanai. Tā SIA Dārta izmanto “Google Analytics”, “Facebook”, “Instagram”, ”LinkedIn”, ”YouTube”, “Google Ads” izveidotās sīkdatnes interneta mājas lapas darbības uzlabošanai un Jums interesējoša satura pielāgošanai. SIA Dārta interneta mājas lapā Jūs atradīsiet saistes uz mūsu partneru mājas lapām, kuru darbība un tajā norādītā informācija ir ārpus mūsu kontroles.